Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Tämä on Affordia Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.5.2018. Viimeisin muutos 29.11.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Affordia Oy

Y-tunnus: 2760071-9

Notkolantie 24

82210 SUHMURA

 

Tämä seloste toimii kootusti Affordia Oy:n kaikkien aputoiminimien ja yritysten omien kotisivujen tietosuojaselosteena. Näitä ovat:

 

 

affordia.fi (Affordia Oy)

nappikauppapunahilkka.fi (Nappikauppa Punahilkka)

jokinetti.fi (Jokinetti)

vuokraasauna.fi (Vuokraasauna.fi)

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

 

Mikko Raassina

Puh. 050 502 0054

mikko.raassina ( ä t ) affordia.fi

 

Tuulia Raassina:

Puh. 050 300 3979

tuulia ( ä t ) nappikauppapunahilkka.fi

3. Rekisterin nimi

affordia.fi

Affordia Oy:n asiakasrekisteri

 

nappikauppapunahilkka.fi

Nappikauppa Punahilkan asiakasrekisteri

 

jokinetti.fi

Jokinetin asiakasrekisteri

 

vuokraasauna.fi

Vuokraasauna.fi asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

affordia.fi

Affordia Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

nappikauppapunahilkka.fi

Nappikauppa Punahilkan asiakasrekisteri

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,
yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot
tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut
asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

jokinetti.fi

Jokinetin asiakasrekisteri

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,
yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, muut
asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

vuokraasauna.fi

Vuokraasauna.fi asiakasrekisteri

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,
yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot
tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut
asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille lukuunottamatta palveluntarjoajien tai alihankkijoiden tarvitsemia tietoja. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käytössämme on seuraavat palveluntarjoajat (suluissa henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset).
verkkolaskut.fi (laskutus)
upcloud.com (pilvipalvelu)
sigmatic.fi (webhotelli)
paytrail.com (verkkokaupan maksutoimnnallisuus)
shipit.fi (pakettitarrat Postin ja Matkahuollon järjestelmiin)
simplebackups.com (varmuuskopiot)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Liikenne nettisivuille on suojattu HTTPS-sertifikaatilla. Pääsy asiakasrekisteriin on salasanojen takana ja useimmiten vaatii 2FA tunnistautumisen.

Pilvipalvelimien ohjelmistojen päivityksiä, tietoturvapäivityksiä ja varmuuskopioita tehdään säännöllisesti.

Affordia Oy -yrityksen tietokoneet säilytetään lukitussa tilassa ja tietokoneeseen pääsy vaatii salasanan. Tietokoneissa on ajan tasalla olevat virustorjuntaohjelmistot.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).